Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego

Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego

Autor : Justyna Piecuch

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 r. poz. 729) Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie informuje o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, dzierżawy lub darowizny.

 

Metadane

Data publikacji : 14.08.2017
Data modyfikacji : 11.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Piecuch
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Rybicki
do góry