Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Autor : Justyna Piecuch

W Okręgowym Urzędzie Miar w Szczecinie istnieje możliwość obsługi klientów posługujących się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo -migowym (SJM) i sposobem komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Wprowadzono Usługę tłumacza na wezwanie – usługa ta realizowana jest poprzez udział tłumacza przy załatwieniu sprawy klienta potrzebującego tego rodzaju usługi w Okręgowym Urzędzie Miar w Szczecinie.

Aby klient mógł skorzystać z tej usługi powinien w terminie trzech dni przed planowanym skorzystaniem przekazać informację o takiej potrzebie do Wydziału Obsługi Referat Administracyjno-Gospodarczy:

  • e-mailem na adres – oum.szczecin@poczta.gum.gov.pl
  • osobiście lub pocztą – 70 - 414 Szczecin, pl. Lotników 4/5
  • telefonicznie – 91 434 75 66
  • faxem – 91 434 75 98

 W zgłoszeniu należy podać m.in.:

  • imię i nazwisko klienta
  • termin skorzystania z usługi (co najmniej trzy dni od zgłoszenia)
  • rodzaj usługi
  • kontakt do klienta.

Po uzgodnieniu terminu, pracownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego skontaktuje się z klientem i komórką merytoryczną w celu potwierdzenia ww. usługi.

Metadane

Data publikacji : 15.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Piecuch
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
do góry