Instrukcja dla osób ze szczególnymi potrzebami

Instrukcja dla osób ze szczególnymi potrzebami

Autor : Justyna Piecuch

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Pliki do pobrania:

Informacja o występowaniu bariery dostępności – word i pdf

Wniosek o zapewnienie dostępności – word i pdf

Wniosek o zapewnienie komunikacji – word i pdf

Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej – word i pdf

 

Informacja o występowaniu bariery dostępności / Wniosek o zapewnienie dostępności

 

Możesz złożyć Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie informację / wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dalej „wniosek”).

 

Kto może złożyć wniosek

W zakresie dostępności OUM w Szczecinie możesz:

 • poinformować o występowaniu bariery,
 • złożyć wniosek o zapewnienie dostępności.

Każdy może poinformować o występowaniu bariery.

Jeżeli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, możesz złożyć wniosek o dostępność. W Twoim imieniu może go złożyć również przedstawiciel ustawowy.

Powinieneś we wniosku wykazać interes faktyczny, tj. wskazać realną potrzebę skorzystania z usług OUM w Szczecinie.

 

Wniosek powinien zawierać

 1. Twoje dane kontaktowe,
 2. wskazanie bariery (utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym),
 3. sposób, w jaki możemy zapewnić Tobie dostępność,
 4. sposób, w jaki możemy się z Tobą skontaktować.

 

Złożenie wniosku

Wniosek możesz:

 1. przesłać na adres:

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

pl. Lotników 4/5

70-414 Szczecin

 

 1. złożyć w sekretariacie OUM w Szczecinie w godzinach od 7.15 do 15.15,
 2. przesłać za pośrednictwem EPUAP www.epuap.gov.pl,
 3. przesłać pocztą elektroniczną - na e-mail: oum.szczecin@poczta.gum.gov.pl

 

Termin realizacji

Odpowiemy Tobie w ciągu 14 dni.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności w tym terminie, poinformujemy Ciebie o przyczynach opóźnienia. Otrzymasz wówczas odpowiedź w ciągu 2 miesięcy.

Jeżeli nie mamy możliwości zapewnienia Tobie dostępności, zaproponujemy rozwiązanie alternatywne.

 

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zapewnimy Tobie dostępności, masz prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON (https://www.pfron.org.pl/fileadmin/dostepnosc/formularze_wniosek_skarga/Skarga_na_brak_dostepnosci.pdf)

Masz na to 30 dni od dnia otrzymania od nas odpowiedzi.

 

 

Powyższa informacja została zredagowana na podstawie

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z poźn.zm.)

 

 

 

Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej

 

Możesz złożyć do Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej (dalej „wniosek z żądaniem”).

 

Kto może złożyć wniosek z żądaniem

Każdy może złożyć wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej w OUM w Szczecinie.

 

Wniosek z żądaniem powinien zawierać

 1. Twoje dane kontaktowe,
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej albo elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej OUM w Szczecinie, które mają być dostępne cyfrowo,
 3. sposób, w jaki możemy zapewnić alternatywny dostęp,
 4. sposób, w jaki możemy się z Tobą skontaktować.

 

Złożenie wniosku z żądaniem

Wniosek z żądaniem można:

 1. przesłać na adres:

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

pl. Lotników 4/5

70-414 Szczecin

 

 1. złożyć w sekretariacie OUM w Szczecinie w godzinach od 7.15 do 15.15,
 2. przesłać za pośrednictwem EPUAP www.epuap.gov.pl,
 3. przesłać pocztą elektroniczną - na e-mail: oum.szczecin@poczta.gum.gov.pl

 

Wniosek z żądaniem będzie rozpatrywany przez Dyrektora OUM w Szczecinie.

 

Termin realizacji

Odpowiemy Tobie w ciągu 7 dni.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej w tym terminie, poinformujemy Ciebie o przyczynach opóźnienia. Otrzymasz wówczas odpowiedź w ciągu 2 miesięcy.

Jeżeli nie mamy możliwości zapewnienia Tobie dostępności cyfrowej, zaproponujemy rozwiązanie alternatywne.

 

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zapewnimy Tobie dostępności, masz prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Głównego Urzędu Miar http://gum.gov.pl

 

Powyższa informacja została zredagowana na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848, z późn. zm.)

 

Metadane

Data publikacji : 31.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Piecuch
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
do góry