Petycje

Petycje złożone do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie

Autor : Bogusław Rzeźnicki

 

 

Tytuł złożonej petycji  
Podmiot wnoszący petycję  
Data złożenia petycji  
Treść petycji  
Przebieg załatwiania petycji  
Opinie dotyczące petycji  
Przewidywany termin zakończenia  
Sposób załatwienia petycji  

 

Metadane

Data publikacji : 22.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Rzeźnicki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
do góry