Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie Skargi i wnioski -

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Autor : Krzysztof Skwark

Skargi i wnioski można składać do:
DYREKTORA OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w SZCZECINIE
pl. Lotników 4/5, 70-414 Szczecin

 

  • pisemnie na powyższy adres
  • pod numer faksu:  91 434-75-98
  • drogą elektroniczną na adres: oum.szczecin@poczta.gum.gov.pl
  • osobiście u Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie w każdy poniedziałek roboczy w godz. 1400 - 1600.
    Miejsce przyjmowania interesantów: Szczecin, pl. Lotników 4/5, pokój 213 - II piętro

Uwagi:

  1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu.
  2. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego będą pozostawione bez rozpoznania.

Podstawa prawna:

  1. Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Metadane

Data publikacji : 23.08.2019
Data modyfikacji : 27.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Skwark
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Rybicki
do góry