Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Dostawa hydraulicznego kontrolera ciśnienia dla Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie

Autor : Justyna Piecuch
  1. Przedmiot postępowania: Dostawa hydraulicznego kontrolera ciśnienia dla Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie
  2. Numer sprawy postępowania: RA.211.4.2021
  3. Rodzaj postępowania: Dostawa
  4. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
  5. Ogłaszający: Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
  6. Siedziba ogłaszającego: Szczecin, pl. Lotników 4/5
  7. Data publikacji: 2021-11-19
  8. Termin składania ofert: 2021-11-30 do godz.11.00

Metadane

Data publikacji : 19.11.2021
Data modyfikacji : 25.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Piecuch
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Rybicki
do góry