Zamówienia publiczne od 5 tys. zł do 50 tys. zł

Wykonanie okresowej kontroli, tj. badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji

Autor : Justyna Piecuch
  1. Przedmiot postępowania: wykonanie okresowej kontroli, tj. badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji
  2. Numer sprawy postępowania: OUM09.WORA.222.9.2024
  3. Rodzaj postępowania: Usługi
  4. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
  5. Ogłaszający: Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
  6. Siedziba ogłaszającego: Szczecin, pl. Lotników 4/5
  7. Data publikacji: 2024-05-24
  8. Termin składania ofert: 2024-05-31

Metadane

Data publikacji : 24.05.2024
Data modyfikacji : 05.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Piecuch
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Rybicki
do góry