Zamówienia publiczne od 5 tys. zł do 50 tys. zł

Wykonanie dokumentacji technicznej na prace elektryczne związane z przyłączeniem instalacji - węzła cieplnego w budynku OUM w Szczecinie przy ul. pl. Lotników 4/5 w Szczecinie do sieci ENEA Operator z mocą przyłączeniową o wartości 3 kW na napięciu 0,4 kV

Autor : Justyna Piecuch
  1. Przedmiot postępowania: Wykonanie  dokumentacji technicznej na prace elektryczne związane z przyłączeniem instalacji - węzła cieplnego w budynku OUM w Szczecinie przy ul. pl. Lotników  4/5 w Szczecinie do sieci ENEA Operator z mocą przyłączeniową o wartości 3 kW na napięciu 0,4 kV.
  2. Numer sprawy postępowania: OUM09.WO.RA.21.2.2024
  3. Rodzaj postępowania: Roboty budowlane
  4. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
  5. Ogłaszający: Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
  6. Siedziba ogłaszającego: Szczecin, pl. Lotników 4/5
  7. Data publikacji: 2024-06-05
  8. Termin składania ofert: 2024-06-14

Metadane

Data publikacji : 05.06.2024
Data modyfikacji : 07.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Piecuch
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Rybicki
do góry