Zamówienia publiczne od 5 tys. zł do 50 tys. zł

Dostawa foteli biurowych

  1. Przedmiot postępowania: Dostawa foteli biurowych
  2. Numer sprawy postępowania: OUM09.WO.RA.261.11.2024
  3. Rodzaj postępowania: Dostawy
  4. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
  5. Ogłaszający: Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
  6. Siedziba ogłaszającego: Szczecin, pl. Lotników 4/5
  7. Data publikacji: 2024-06-05
  8. Termin składania ofert: 2024-06-12

Metadane

Data publikacji : 05.06.2024
Data modyfikacji : 05.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Rybicki
do góry