Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego

Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego

Autor : Justyna Piecuch

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004) Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie informuje o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, dzierżawy lub darowizny.

 

Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego - 2024 r.

Metadane

Data publikacji : 14.08.2017
Data modyfikacji : 12.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Piecuch
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Rybicki
do góry