Informacje teleadresowe

Informacje teleadresowe

Autor : Bogusław Rzeźnicki

pl. Lotników 4/5
70-414 Szczecin
tel. centrala: (91) 434 75 82, (91) 434 49 52, (91) 434 75 66
fax (91) 434 75 98

e-mail: oum.szczecin@poczta.gum.gov.pl

 

Dyrektor
Bogusław Rzeźnicki
tel. nr wew. 16
tel. bezpośredni (91) 434 35 71

 

Zastępca Dyrektora
Krzysztof Skwark
tel. nr wew. 29
 

Punkt Obsługi Interesanta
tel. nr wew. 27

 

Wydział Usług Metrologicznych – Zespół Laboratoriów Wzorcujących
Laboratorium Masy
Kierownik: Kazimierz Bączek
tel. nr wew. 28

 

Wydział Usług Metrologicznych – Zespół Laboratoriów Wzorcujących
Laboratorium Interdyscyplinarne
Kierownik: Alfred Kuczyński
tel. nr wew. 24

 

Wydział Nadzoru i Koordynacji
Naczelnik: Agata Rodycz
tel. nr wew. 15

 

Wydział Legalizacji
Naczelnik: Jan Sitarczyk
tel. nr wew. 39

 

Wydział Obsługi
Naczelnik: Jolanta Bączek
tel. nr wew. 32

 

Wydział Obsługi
Referat Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy: Dorota Sobierańska
tel. nr wew. 21

 

Wydział Obsługi
Referat Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik: Justyna Piecuch
tel. nr wew. 19

 

Wydział Obsługi
Referat Kadr i Szkolenia

Kierownik: Aleksandra Jędrzejewska
tel. nr wew. 20

 

Wydział Obsługi
Stanowisko ds. BHP

Specjalista: Henryk Piecuch
tel. nr wew. 31

 

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych:
Henryk Piecuch
tel. nr wew. 31

 

Inspektor ochrony danych
Inspektor: Justyna Piecuch
tel. nr wew. 19

Metadane

Data publikacji : 04.11.2015
Data modyfikacji : 03.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Rzeźnicki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Rybicki
do góry