Jednostka Notyfikowana Nr 1447

Jednostka Notyfikowana Nr 1447

Autor : Wioletta Lesner

pl. Lotników 4/5

70-414 Szczecin

tel. centrala: (91) 434 75 82

                      (91) 434 49 52

                      (91) 434 75 66 

e-mail: oum.szczecin@poczta.gum.gov.pl

 

Skwark Krzysztof - Kierownik  Jednostki Notyfikowanej

Jolanta Bączek - Kierownik ds. Jakości

Wioletta Lesner - Kierownik Techniczny

Dariusz Olejnik - Zastępca Kierownika Technicznego ds. weryfikacji wag nieautomatycznych i wag automatycznych

Daniel Mędrak - Zastępca Kierownika Technicznego ds. weryfikacji instalacji do cieczy innych niż woda

 

 
Godziny pracy:

715 - 1515

  

Wykonywane usługi:

Ocena zgodności w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (NAWI).

 

Ocena zgodności w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona) (MID).

Metadane

Data publikacji : 07.09.2016
Data modyfikacji : 29.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wioletta Lesner
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Rybicki
do góry