Statut, regulamin, siedziba oraz obszar działania

Statut, regulamin, siedziba oraz obszar działania

Autor : Bogusław Rzeźnicki

Organizację, zadania, siedzibę oraz obszar działania Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie określa:

  1. Zarządzenie nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Szczecinie
  2. Statut i Regulamin nadany zarządzeniem Nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 września 2018 r.w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Szczecinie (Dz. Urz. GUM Poz. 21)
  3. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar (Dz. U. z 2018 r. poz. 1275)

 

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie, zwany dalej „OUM”, jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

 

Siedzibą OUM jest miasto Szczecin.

 

Do podstawowych zadań OUM należy zapewnienie obsługi Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie w zakresie realizacji zadań wynikających z:

  1. Ustawy z dnia 11 maja 2011 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068)
  2. Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. – o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1442)
  3. Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. - o tachografach (Dz. U. z 2020 r., poz. 900)
  4. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. – o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r. poz. 514 z późn. zm.)

Metadane

Data publikacji : 29.06.2016
Data modyfikacji : 29.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Rzeźnicki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Rybicki
do góry