Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie Legalizacja -

Legalizacja

Legalizacja

Autor : Bogusław Rzeźnicki

Rodzaje przyrządów pomiarowych podlegające legalizacji określają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U. z 2017 r. poz. 885)

Siedziby i obszary działania okręgowych urzędów miar określone są w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar (Dz. U. z 2018 r. poz. 1275).

Rodzaje wykonywanej legalizacji danego rodzaju przyrządu pomiarowego przez Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie.

 

Tryb zgłaszania przyrządów pomiarowych do prawnej kontroli metrologicznej, w tym zawartość wniosku o dokonanie legalizacji pierwotnej albo ponownej; szczegółowy sposób przeprowadzania prawnej kontroli metrologicznej, w tym sposób dokonywania legalizacji za pomocą metody statystycznej, rodzaje przyrządów pomiarowych, które mogą podlegać legalizacji dokonywanej za pomocą tej metody, oraz warunki jednorodności partii przyrządów pomiarowych; dowody legalizacji wydawane dla określonych rodzajów przyrządów pomiarowych; okresy ważności legalizacji określonych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy, w których przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej; wzory decyzji zatwierdzenia typu i świadectw legalizacji; wzory znaków zatwierdzenia typu, cech legalizacji i cech zabezpieczających określa rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w  sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 759).

Metadane

Data publikacji : 11.08.2017
Data modyfikacji : 29.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Rzeźnicki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Rybicki
do góry