Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie Wzorcowanie -

Wzorcowanie

Wzorcowanie

Autor : Bogusław Rzeźnicki

Wielkości chemiczne

 • pehametry, symulatory pH, sondy pehametryczne
 • konduktometry

 

Wielkości geometryczne (długość i kąt)

 • płytki wzorcowe do 100 mm
 • suwmiarki, głębokościomierze i wysokościomierze suwmiarkowe do 1000 mm
 • mikrometry zewnętrzne do 500 mm
 • czujniki analogowe i cyfrowe do 50 mm
 • dalmierze laserowe do 25 m
 • spoinomierze
 • płytki interferencyjne
 • kątowniki i kątomierze
 • bazy drogowe
 • wysokościomierze do pomiaru wysokości kół
 • inne przyrządy warsztatowe

 

Wielkości elektryczne DC i m.cz.

 • multimetry cyfrowe (woltomierze, amperomierze, omomierze)
 • kalibratory napięcia, prądu i rezystancji
 • mierniki cęgowe
 • mierniki izolacji
 • mierniki pętli zwarcia
 • mierniki uziemienia
 • mierniki RCD (zabezpieczeń różnicowo-prądowych)
 • inne testery elektryczne
 • oporniki stałe wzorcowe
 • oporniki dekadowe
 • inne zespoły oporników
 • mierniki RTD
 • mierniki termopar
 • watomierze
 • mierniki RLC
 • inne mierniki realizujące funkcje napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, indukcyjności, mocy
 • kilowoltomierze i testery wysokonapięciowe do 5 kV
 • liczniki energii elektrycznej
 • boczniki
 • wzorce LC

 

Czas i częstotliwość

 • stopery mechaniczne
 • stopery elektroniczne
 • sekundomierze elektryczne i elektroniczne
 • częstościomierze-czasomierze
 • mierniki częstotliwości
 • chronokomparatory
 • liczniki impulsów

 

Wielkości optyczne

 • spektrofotometry

 

Ciśnienie i próżnia

 • ciśnieniomierze sprężynowe i cyfrowe
 • przetworniki ciśnienia
 • presostaty

 

Temperatura (-20 ÷ 150) °C

 • termometry szklane
 • termometry elektroniczne
 • czujniki PT i termopary
 • symulatory temperatury
 • pirometry

 

Prędkość i parametry ruchu

 • prędkościomierze i drogomierze
 • tachometry i tachotestery
 • testery taksometrów
 • inne przyrządy

 

Uwaga: kolorem szarym i kursywą oznaczono wzorcowania poza zakresem akredytacji

 

Szczegółowe informacje - zakres pomiarowy i najlepsza możliwość pomiarowa:

Metadane

Data publikacji : 11.08.2017
Data modyfikacji : 21.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Rzeźnicki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Rybicki
do góry