Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie Ekspertyzy -

Ekspertyzy

Ekspertyzy

Autor : Bogusław Rzeźnicki

Masa

1. wzorce masy, odważniki i obciążniki 

2. wagi nieautomatyczne klasy dokładności 1

3. wagi nieautomatyczne klasy dokładności 2

4. wagi nieautomatyczne klasy dokładności 3

 

Gęstość

1. gęstościomierze zbożowe 1/4 L

2. gęstościomierze zbożowe 1L

 

Długość

1. przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych,

    opatrunkowych i papierowych

 

Parametry ruchu

1. radarowe przyrządy do pomiaru prędkości w ruchu drogowym

2. prędkościomierze do pomiaru prędkości w ruchu drogowym

 

Ciśnienie

1. manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów

 

Zawartość składników chemicznych

1. analizatory spalin samochodowych przeznaczone do pomiaru: CO, CO2, HC, O2

 

Siła

1. maszyny wytrzymałościowe do sił statycznych oraz urządzenia technologiczne

    do sił statycznych – siły rozciągające

2. maszyny wytrzymałościowe do sił statycznych oraz urządzenia technologiczne

    do sił statycznych – siły ściskające

 

Twardość

1. twardościomierze Brinella

2. twardościomierze Rockwella

3. twardościomierze Vickersa

Metadane

Data publikacji : 11.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Rzeźnicki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
do góry