Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie Ekspertyzy -

Ekspertyzy

Ekspertyzy

Autor : Bogusław Rzeźnicki

Masa

 1. odważniki  klasy dokładności M1 (klasy dokładności 4)

 2. odważniki  klasy dokładności M2 (klasy dokładności 5)

 3. wagi nieautomatyczne klasy dokładności 1

 4. wagi nieautomatyczne klasy dokładności 2

 5. wagi nieautomatyczne klasy dokładności 3

 6. wagi nieautomatyczne klasy dokładności 4

 7. wagi automatyczne porcjujące

 8. wagi automatyczne przenośnikowe (taśmowe)

 9. wagi automatyczne odważające (sumujące)

10. wagi automatyczne kontrolne

11. wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych

12. wagi samochodowe do ważenia  pojazdów w ruchu

 

Objętość

1. zbiorniki pomiarowe do cieczy

2. kolby metalowe II rzędu

3. samochodowe cysterny pomiarowe

4. instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda

5. odmierzacze do paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe

6. odmierzacze do gazu ciekłego propan-butan

7. instalacje pomiarowe do paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe

8. wodomierze  o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 10 m3/h

9. gazomierze miechowe do 10 m3/h

 

Parametry ruchu

1. taksometry elektroniczne

Metadane

Data publikacji : 14.08.2017
Data modyfikacji : 31.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Rzeźnicki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Rybicki
do góry