Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie Ekspertyzy -

Ekspertyzy

Ekspertyzy

Autor : Bogusław Rzeźnicki

Masa

 1. odważniki klasy dokładności M1  (klasy dokładności 4)

 2. odważniki  klasy dokładności M2  (klasy dokładności 5)

 3. wagi nieautomatyczne klasy dokładności 1

 4. wagi nieautomatyczne klasy dokładności 2

 5. wagi nieautomatyczne klasy dokładności 3

 6. wagi nieautomatyczne klasy dokładności 4

 7. wagi automatyczne porcjujące

 8. wagi automatyczne przenośnikowe (taśmowe)

 9. wagi automatyczne kontrolne i sortujące

10. wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych

11. wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu

 

Objętość

1. zbiorniki pomiarowe do cieczy

2. samochodowe cysterny pomiarowe

3. odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe

4. odmierzacze gazu ciekłego  propan-butan

5. instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda maksymalnym

    strumieniu objętości nie większym niż 6.000 dm3/min

6. instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan – butan o maksymalnym

    strumieniu objętości nie większym niż 1000 dm3/min

7. wodomierze o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 10 m3/h

Metadane

Data publikacji : 14.08.2017
Data modyfikacji : 31.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Rzeźnicki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Rybicki
do góry