Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie Ekspertyzy -

Ekspertyzy

Ekspertyzy

Autor : Bogusław Rzeźnicki

Masa

 1. odważniki  klasy dokładności  M1  (klasy dokładności 4)

 2. odważniki  klasy dokładności  M2  (klasy dokładności 5)

 3. wagi nieautomatyczne klasy dokładności 1

 4. wagi nieautomatyczne klasy dokładności 2

 5. wagi nieautomatyczne klasy dokładności 3

 6. wagi nieautomatyczne klasy dokładności 4

 7. wagi automatyczne porcjujące

 8. wagi automatyczne przenośnikowe (taśmowe)

 9. wagi automatyczne odważające (sumujące)

10. wagi automatyczne kontrolne

11. wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych

12. wagi samochodowe do ważenia  pojazdów w ruchu

 

Objętość

1. zbiorniki pomiarowe do cieczy

2. samochodowe cysterny pomiarowe

3. odmierzacze do paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe

4. odmierzacze gazu ciekłego propan-butan

5. instalacje do paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe

6. wodomierze o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h

 

Parametry ruchu

1. taksometry elektroniczne

 

Ciśnienie

1. manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych

Metadane

Data publikacji : 14.08.2017
Data modyfikacji : 31.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Rzeźnicki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Rybicki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Rybicki
do góry