System zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025

W dniu 19 stycznia 2006 r. Zespół Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie otrzymał Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego Nr AP 089 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego Nr AP 089

 

Zakres akredytacji obejmuje następujące wielkości mierzone*:

 

3.01 pH     

3.02 przewodność elektryczna właściwa (konduktometria)     

6.01 długość     

7.01 napięcie DC     

7.02 prąd DC     

7.03 napięcie AC     

7.04 prąd AC     

7.05 rezystancja DC     

7.06 rezystancja AC   

7.08 indukcyjność

7.09 pojemność

7.12 moc  DC

7.13 moc AC

7.15 elektryczna symulacja wielkości     

10.01 czas (przedział czasu)

14.02 wilgotność

15.01 masa (wagi)    

15.02 masa (odważniki i wzorce masy)     

16.03 gęstość optyczna widmowego współczynnika przepuszczania     

16.04 widmowy współczynnik przepuszczania     

17.01 ciśnienie    

19.01 temperatura (termometria elektryczna)

 

Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wzorcowanych przyrządów pomiarowych (rodzaje obiektów wzorcowań, zakres pomiarowy, niepewność pomiaru CMC)

 

Ankieta badania poziomu satysfakcji Klienta

do góry